Besplatna dostava iznad 50 EUR na području Hrvatske!

Ljepota je zdrava navika!

OPĆI UVJETI I ODREDBE

KORIŠTENJE INTERNET STRANICA FRANKLY GOOD

FRANKLY GOOD Internet stranice www.franklygood.hr mogu se koristiti za tvoju privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Korištenjem www.franklygood.hr Internet trgovine obvezuješ se poštivati sljedeće uvjete i pravila.

Isporučitelj naručene robe je Frankly Good d.o.o. iz Zagreba, II. Zagrebački odvojak 14, koji putem Internet prodavaonice omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u web ponudi. Ponuda se sastoji od kozmetičkih i drugih proizvoda. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz Registraciju. Registracija omogućava pohranu podataka koji će pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informiranje o našim proizvodima, novim proizvodima, te akcijama i popustima. Također Registracija kasnije osigurava lakše i jednostavnije provođenje narudžbi. Sve cijene izražene su u eurima, s PDV-om. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Frankly Good d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba, bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim stranicama. Frankly Good d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio www.franklygood.hr internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Frankly Good d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge www.franklygood.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja. Korištenje usluga www.franklygood.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje www.franklygood.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, a u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Frankly Good d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

NAPOMENA: www.franklygood.hr ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda, te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

UVJETI PRODAJE

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu www.franklygood.hr za sklapanje Ugovora, te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Frankly Good d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem www.franklygood.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Frankly Good d.o.o. na jedan od slijedećih načina: - odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik www.franklygood.hr, - odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem elektroničke pošte.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Frankly Good d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Frankly Good d.o.o. i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora: - ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena, - ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, - ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Frankly Good d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Frankly Good d.o.o., II. Zagrebački odvojak 14, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na info@franklygood.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora. U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Frankly Good d.o.o., odnosno www.franklygood.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Frankly Good d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Frankly Good d.o.o. (www.franklygood.hr), Dragutina Golika 55, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Frankly Good d.o.o., odnosno www.franklygood.hr, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na info@franklygood.hr. kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni. Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Frankly Good d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Frankly Good d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid Ugovora.

Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda i usluge dostave, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u eurima (EUR). U sve cijene je uračunat PDV. Ista cijena svih stavki bit će navedena i na računu koji će biti isporučen skupa s robom. Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@franklygood.hr kako bi naša Služba za korisnike pomogla u realizaciji narudžbe. Rado ćemo to učiniti.

Dostava i uvjeti dostave

a) trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave.

b) trošak dostave na području Republike Hrvatske iznosi 5 EUR za narudžbe u vrijednosti do 50 EUR, te je besplatna za narudžbe u vrijednosti iznad 50 EUR, bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca. Dodatni troškovi mogu nastati u slučaju slanja u inozemstvo.

c) rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je do 7 radnih dana od dana zaključene narudžbe, u skladu s

d) rok isporuke proizvoda za mjesta koja su pod posebnim režimom dostave rok isporuke može biti nešto duži, u skladu s rokovima međugradske dostave i drugih dostavnih službi

e) u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša Služba za korisnike.

Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Svaki proizvod pakiramo i dodatno zaštićujemo specijaliziranom transportnom ambalažom. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti www.franklygood.hr, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte: na e-mail adresu: info@franklygood.hr, na adresu: Frankly Good d.o.o., II. Dragutina Golika 55, 10000 Zagreb. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na info@franklygood.hr kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. www.franklygood.hr vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana, te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Frankly Good d.o.o. U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.

Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, www.franklygood.hr prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za plaćanje.

b) Plaćanje putem platforme WSPay, kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od kreditnih kartica: jednokratno American Express, MasterCard, Diners Visa ili Maestro Svaki od navedenih načina plaćanja može sadržavati naknadu propisanu uvjetima uplatnog mjesta. Tu naknadu uplatitelj snosi sam i ona nije nadoknadiva od Frankly Good d.o.o.

c) Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

JAMSTVO

Račun i jamstveni list su jedini dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Plaćanje kreditnim karticama je sigurno!

Koristimo WSPAY servis za Internet naplatu tvrtke WEB STUDIO d.o.o., koji koristi najsuvremenije tehnologije zaštite od zlouporaba, kao što je sigurnosni protokol Secure Socket Layer (SSL) te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvišim standardima. Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem mreže koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa. Osjetljivi podaci Vaše kreditne kartice dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru. Tinktura.com ne pohranjuje podatke s Vaših kreditnih kartica. Plaćanje inozemnim kreditnim karticama nije moguće. American ExpressDiners Club InternationalVisaMasterCard MaestroDiscoverDinacard MasterCard® SecureCode™Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Frankly Good d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika www.franklygood.hr Internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. www.franklygood.hr može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi www.franklygood.hr. www.franklygood.hr će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga www.franklygood.hr. Frankly Good d.o.o. prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe www.franklygood.hr bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika. www.franklygood.hr prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. www.franklygood.hr će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja www.franklygood.hr od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke www.franklygood.hr će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika. www.franklygood.hr ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. www.franklygood.hr za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

KOMUNIKACIJA www.franklygood.hr S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas www.franklygood.hr u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža internet shop www.franklygood.hr ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Frankly Good d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći. Dostupnost www.franklygood.hr Internet prodavaonice – online web trgovine parfema Dostupnost online web trgovine je 00-24h svih 365 dana u godini. Iako Vam Frankly Good d.o.o. nastoji pružiti najbolje moguće pružanje usluga, ne može grarantirati da će usluge na www.franklygood.hr odgovarati Vašim potrebama. Frankly Good d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Slike su informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog stanja ukoliko proizvođač iz nekog razloga promijeni izgled dizajna pakiranja. Naziv proizvoda može sadržavati dodatne informacije... Ukoliko dođe do pogreške, molimo da je prijavite na info@franklygood.hr kako bismo je otklonili u što kraćem roku. Pristup na www.franklygood.hr Internet trgovinu ponekad može biti nedostupan uslijed redovitog održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

Intelektualno vlasništvo

AUTORSKA PRAVA Frankly good d.o.o. polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela internetske stranice smatra se kršenjem autorskih prava internetske stranice Frankly good d.o.o. i podložno je tužbi. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela internetske stranice Frankly good d.o.o. bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Za svako komercijalno korištenje sadržaja na www.franklygood.hr stranicama trebate prethodno kontaktirati Frankly Good d.o.o. na info@franklygood.hr.

LICENCA

Ako nije drugačije navedeno, Frankly good d.o.o. koji se vodi rezultatima i / ili njegovi davatelji licenci posjeduju prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima na Frankly good d.o.o.. Sva prava intelektualnog vlasništva su zadržana. Ovom pristupu možete pristupiti s Frankly good d.o.o. radi vlastite osobne uporabe podložne ograničenjima navedenim u ovim uvjetima i odredbama.

Ne smijete: Objavljivati materijal s Frankly good d.o.o. Prodavati, iznajmljivati ili podlicencirati materijal s Frankly good d.o.o. Reproducirati, duplicirati ili kopirati materijal s Frankly good d.o.o. Redistribuirati sadržaj s Frankly good d.o.o.

Ovaj Sporazum započinje datumom ovog Ugovora. Dijelovi ove web stranice pružaju korisnicima mogućnost postavljanja i razmjene mišljenja i informacija u određenim dijelovima web mjesta. Frankly good d.o.o. ne filtrira, ne objavljuje niti pregledava komentare prije njihove prisutnosti na web mjestu. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja tvrtke Frankly good d.o.o., njenih agenata i / ili podružnica. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja objavljuje svoje stavove i mišljenja. U mjeri u kojoj je dopušteno važećim zakonima, Frankly good d.o.o. ne snosi odgovornost za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove nastale i / ili pretrpljeni kao rezultat bilo koje uporabe i / ili knjiženja i / ili izgleda komentara na ovoj web stranici. Frankly good d.o.o. zadržava pravo nadzirati sve komentare i uklanjati komentare koji se mogu smatrati neprimjerenim, uvredljivim ili uzrokovati kršenje ovih Uvjeta i odredbi.

Vi jamčite i izjavljujete da: Imate pravo komentare objavljivati na našoj web stranici i imate sve potrebne licence i suglasnosti za to; komentari ne zadiru ni u kakvo pravo intelektualnog vlasništva, uključujući bez ograničenja autorsko pravo, patent ili zaštitni znak bilo koje treće strane; Komentari ne sadrže nikakav klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti Komentari se neće koristiti za privlačenje ili promociju poslovnih ili prilagođenih ili prikazivanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti. Ovim putem dajete Frankly good d.o.o. neekskluzivne licence za upotrebu, reprodukciju, uređivanje i ovlaštenje drugih da koriste, reproduciraju i uređuju sve vaše komentare u bilo kojem obliku i u bilo kojem obliku, formatu ili mediju.

HIPERVEZA NA NAŠ SADRŽAJ

Sljedeće organizacije mogu se povezati na našu web stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja:

  • Vladine agencije;
  • Tražilice;
  • Novinske organizacije;
  • Distributeri internetskih imenika mogu se povezati s našom web stranicom na isti način kao što hipervezuju na web stranice ostalih navedenih poduzeća;

Akreditirana poduzeća na cijelom sustavu, osim traženja neprofitnih organizacija, trgovačkih centara za dobrotvorne organizacije i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koja možda ne hipervezuju na našu web stranicu. Te se organizacije mogu povezivati s našom početnom stranicom, publikacijama ili drugim podacima na web mjestu sve dok veza: (a) ni na koji način nije varljiva; (b) ne podrazumijeva lažno sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje stranke koja je povezuje i njenih proizvoda i / ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst web lokacije stranke koja ga povezuje.

Možda ćemo razmotriti i odobriti druge zahtjeve za vezu od sljedećih vrsta organizacija:

  • opće poznati izvori potrošačkih i / ili poslovnih informacija
  • udruge ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
  • mrežni direktori distributeri;
  • internet portali
  • računovodstvene, pravne i konzultantske tvrtke;
  • obrazovne ustanove i trgovačka udruženja.

Odobrit ćemo zahtjeve za povezivanje od tih organizacija ako odlučimo da: (a) veza nas ne bi učinila nepovoljnijim prema nama samima ili prema našim akreditiranim tvrtkama; (b) organizacija nema nikakvih negativnih zapisa kod nas; (c) korist koju nam je vidljivost hiperveze nadoknađuje odsutnost Frankly good d.o.o.; i (d) veza je u kontekstu općih informacija o resursima. Te se organizacije mogu povezivati s našom početnom stranicom sve dok veza: (a) ni na koji način nije varljiva; (b) ne podrazumijeva lažno sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje stranke koja je povezuje i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst web lokacije stranke koja ga povezuje. Ako ste jedna od organizacija navedenih u prethodnom stavku i želite se povezati s našom web stranicom, morate nas obavijestiti slanjem e-maila na info@franklygood.hr . Unesite svoje ime, ime organizacije, kontaktne podatke kao i URL svoje web stranice, popis svih URL-ova s kojih namjeravate povezati našu web stranicu i popis URL-ova na našoj web lokaciji na koje želite veza. Pričekajte 2-3 tjedna za odgovor. Odobrene organizacije mogu se hipervezati na našu web stranicu na sljedeći način: Korištenjem našeg korporacijskog imena; Korištenjem jedinstvenog lokatora resursa koji je povezan; Korištenjem bilo kojeg drugog opisa naše web stranice koji je povezan s time ima smisla unutar konteksta i formata sadržaja na stranicama stranke koja ga povezuje.

iFRAMES

Bez prethodnog odobrenja i pismenog odobrenja ne smijete stvarati okvire oko naših web stranica koji na bilo koji način mijenjaju vizualnu prezentaciju ili izgled naše web stranice.

SADRŽAJNA ODGOVORNOST

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav sadržaj koji se pojavi na vašoj web stranici. Slažete se da ćete nas zaštititi i braniti od svih tvrdnji koje se pojavljuju na vašoj web stranici. Nijedna veza ne smije se pojaviti na bilo kojoj web stranici koja se može tumačiti kao klevetnička, opscena ili kriminalna ili koja krši, na drugi način krši ili zagovara kršenje ili drugo kršenje bilo kojih prava trećih strana.

PRIDRŽAVANJE PRAVA

Pridržavamo pravo zahtijevati uklanjanje svih veza ili bilo kojih određenih veza na našoj web stranici. Prihvaćate odmah na zahtjev ukloniti sve veze na našu web stranicu. Također zadržavamo pravo izmjene ovih uvjeta i pravila u bilo kojem trenutku. Stalnim povezivanjem na našu web stranicu, prihvaćate da se obvezujete i slijedite ove povezne uvjete i odredbe.

UKLANJANJE VEZA S NAŠE WEB STRANICE

Ako na bilo kojoj web stranici pronađete bilo koji link koji je uvredljiv iz bilo kojeg razloga, slobodni ste u bilo kojem trenutku kontaktirati nas. Razmotrit ćemo zahtjeve za uklanjanje veza, ali nismo obavezni na to ili tako odgovoriti. Ne jamčimo da su podaci na ovoj web stranici točni, ne jamčimo za njihovu cjelovitost ili točnost; niti obećavamo da ćemo osigurati da web stranica ostane dostupna ili da će se materijali na web mjestu ažurirati.

ODRICANJE

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom isključujemo sva zastupstva, jamstva i uvjete koji se odnose na našu web stranicu i upotrebu ove web stranice. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće: ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili osobne ozljede; ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prijevaru ili lažno predstavljanje; ograničite bilo koju od naših ili vaših obveza na bilo koji način koji nije dopušten važećim zakonom; isključite sve naše ili vaše obveze koje prema primjenjivom zakonu ne mogu biti isključene.

Ograničenja i zabrane odgovornosti utvrđene u ovom odjeljku i svuda u ovom odricanju odgovornosti: (a) podliježu prethodnom stavku; i (b) upravljaju svima obveze koje proizlaze iz odricanja od odgovornosti, uključujući obveze proizašle iz ugovora, u slučaju odštete i zbog povrede zakonom propisane dužnosti. Sve dok se web stranica i informacije i usluge na web mjestu pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.

LINKOVI NA VANJSKE STRANICE

Frankly good d.o.o. sadržava linkove na web stranice izvan vlastite internetske stranice. Frankly good d.o.o. linkove objavljuje u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan ove internetske stranice.

Podaci o poduzeću

Frankly Good d.o.o. IBAN: HR4324840081135221421, OIB: 80969167879, II. Zagrebački odvojak 14, Zagreb Temeljni kapital: 20.000,00 kuna Direktori: Franka Batelić Ćorluka i Siniša Bevanda.

Zatvoriti

Vaša privatnost i osobni podaci su nam bitni. Sukladno novoj Općoj uredbi o zaštiti podataka ažurirali smo naša Pravila privatnosti.

Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići.

Više o Pravilima privatnosti pročitajte ovdje.

Više o Pravilima o korištenju kolačića pročitajte ovdje.

Postavke o kolačićima možete urediti i/ili ažurirati ili obrisati prilikom svakog posjeta našoj stranici. O svemu više pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.


Google maps

Ova web stranica koristi Google Maps za prikaz podataka s karata. Kada koristi Google Maps, Google također obrađuje i koristi podatke o upotrebi funkcija karata od strane posjetitelja web mjesta.


Google tag manager

Analitički kolačići nam omogućavaju praćenje broja posjeta web-stranici, izvor dolaska, a temeljem tih podataka možemo poboljšati i rad same web-stranice. Ti nam kolačići govore koje su stranice više, a koje manje popularne te kako se posjetitelji kreću po web-stranici.

Google analytics

Napominjemo kako ova internetska stranica upotrebljava Google Analytics, uslugu analize korištenja internetske stranice, od tvrtke Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće, tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućuju analizu Vašeg korištenja ove internetske stranice.